Δρ. Μίνως Αξενίδης

Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»
15310 Αθήνα
Τηλ: + (30) 6945133030

email: axenides@inp.demokritos.gr

Επικοινωνία

Εάν επιθυμείτε να γίνεται μέλος της Ομάδας Πολύπλοκων Συστημάτων και Εφαρμογών παρακαλώ στείλετε e-mail σε οποιοδήποτε από τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής, των οποίων τα ονόματα και διευθύνσεις δίδονται παρακάτω. Παρακαλούμε να αναγράφετε τα εξής στοιχεία:

Όνομα,  Επώνυμο, Διεύθυνση Εργασίας, Τηλέφωνο και E-mail.

Μέλη εκτελεστικής επιτροπής:

Γιάννης Αλμυράντης,  yalmir@bio.demokritos.gr   

Μίνως Αξενίδης,   axenides@inp.demokritos.gr

Τάσος Μπούντης   bountis@math.upatras.gr   

Αστέρω Προβατά,  aprovata@chem.demokritos.gr

Θάνος Στούμπος,   stubos@ipta.demokritos.gr

Γεώργιος Τσιρώνης,  gts@physics.uoc.gr

Κυριάκος Χιτζανίδης,    kyriakos@central.ntua.gr

σχεδιασμός σελίδων: Παναγιώτης Κατσαλούλης

panayotisSPM@SPMdi.uoa.gr

Τελευταία ανανέωση

30 Μαρτίου 2012